رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: مکاتب فکری نویسندگان

هشت نویسنده، هشت نام، هشت مرام فکری / اسکاتی هندریکس

برخی کلمات از حیات ساقط شده‌اند؛ معنی آن‌ها دیگر مابه ازای عینی ندارد. اما کلمات هستند که معنی خود را حفظ می‌کنند با این همه به موجب گذشت زمان، مورد سوء تعبیر قرار می‌گیرند. این پدیده امری تازه نیست. سارتر در سال ۱۹۶۴ اظهار داشت جهان‌بینی اگزیستانسیالیسم از معنا تهی می‌شود. امروزه کلمات و تعابیری…

ادامه مطلب