رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: میخاییل بولگاکف

نگاهی به دو اثرِِِ میخاییل بولگاکف: «خاطرات پزشک جوان» و «دست نوشته‌های یک مرده»

پشت جلد «خاطرات پزشک جوان»: «در سورتمه از جایم بلند شدم به اطراف نگاهی انداختم. صدای عجیب، غمگین و خشنی در جایی در تاریکی به گوش رسید و سپس به سرعت خاموش شد. نمی‌دانم چرا ناگهان احساس ناخوشایندی وجودم را فرا گرفت و یاد مباشر افتادم و این‌که اکنون درحالی‌که سرش را در دستانش نگه…

ادامه مطلب