رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نازه های نشر نی

با تازه های نشر نی در نمایشگاه / مروری بر تازه های نشر نی

مهندسی سخن نشر نی: ادبیات قدیم و رمان‌های نو در آستانه نمایشگاه کتاب سی‌اُم نشر نی سه کتاب در زمینه ادبیات قدیم فارسی منتشر کرده است. دو جلد درباره حافظ با عنوان «در پی آن آشنا» ‌تالیف سیرمحمد راستگو و کتابی در زمینه تاریخ و ادبیات ایران با عنوان «شاهنامه فردوسی» تالیف محمد دهقانی.…

ادامه مطلب