رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نامه نویسندگان به وزیر ارشاد دولت روحانی

نامه ۲۱۴ نویسنده برای حذف سانسور: سانسور را بردارید، ما پاسخگو هستیم

دولت جدید با شعار تغییر و اعتدال آمد و بسیاری امیدوار شدند و برخی هم کماکان بدبین ماندند؛به هر حال موسم وفای به وعده هایی رسیده که از جمله ی شعارهای اصلی دولت جدید بوده به ویژه بحث ممیزی کتاب که وزیرارشاد جدید هم از روزهای نخست وزارت خود  عنایتی ویژه داشت. 214نفر از اهالی…

ادامه مطلب