رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نامه های جورج اورول

جنگ جهانی به روایت نامه‌های جورج اورول

جورج اورول در زندگی کوتاه خود به‌شدت فعال بود. برای این منظور فقط کافی‌ است اشاره کرد که او در برمه افسر پلیس، در فرانسه ظرف‌شور، در انگلستان آسمان‌جل، در اسپانیا یک مبارز، خبرنگار جنگی در آلمان و کشاورزی در هبریدها بود. او سال ١٩٠٣ به دنیا آمد و ١٩۵٠ از دنیا رفت. اورول مانند…

ادامه مطلب