رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نشر امیرکبیر

کتابهای طلایی؛ پیوند دهنده نسل‌ها

کودکی ما در غیاب رسانه های ریز و درشت سرگرمی ساز امروز، به شکل قابل توجهی با کتاب خواندن گره خورده بود؛ حتی آنها که بعدها خیلی زود کتاب خواندن را به دلیل گرفتاری‌های زندگی کنار گذاشتند، در دوران کودکی با کتاب بیگانه نبودند. از میان کتابهای آن روزگار بی گمان یکی از عزیز ترین…

ادامه مطلب

از ۱۱ سالگی در چاپخانه بودم / عبدالرحیم جعفری به روایت عبدالرحیم جعفری

در ۱۲ آبان ۱۲۹۸ در تهران، آخر بازارچه عباس آباد زاده شدم در حالی که پدرم پیش از تولد به سفر رفته و دیگر بازنگشته بود. کودکی ام با مادر و مادر بزرگ سپری شد که معیشت خانواده را با کار شاق نخ ریسی و نخ واکنی تامین می کردند. مادر و مادر بزرگ بی…

ادامه مطلب

گفتگو با عبدالرحیم جعفری / بی گناه مجازات شدم!

خاطراتش را که می خوانی غمی سنگین بر دلت سنگینی می کند، باور اینکه کسی را به جرم خدمت به فرهنگ یک سرزمین چنین نقره داغ کرده باشند، نه دشوار که ناممکن است. آن هم به شیوه ای بسیار ناجوانمردانه. روزی که گروهی قصد مصادره امیر کبیر را کردند، شرایط را به گونه ای چیده…

ادامه مطلب

چگونه نشر امیرکبیر مصادره شد؟ عبدالرحیم جعفری مردی خود ساخته که روزگار با او بدکرد!

از روزگار رفته: شاید هر کشور دیگری بود نامش در میان بزرگان روزگار ثبت می شد، اما ایران است و او را به خاطر خدمات بسیارش محاکمه کرده و دارایی اش را مصادره کردند و تلاش او برای پس گرفتن داشته هایش به نتیجه نرسید. ماجرای محاکمه او چه بود به نقل از تاریخ ایرانی…

ادامه مطلب