رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نشر مانیا هنر

تازه‌های نشر مانیا هنر

مجمع ديوانگان و فرشته صلح عبدالحسين صنعتي‌زاده‌كرماني را از پيشگامان رمان علمي- تخيلي و رمان آرمان‌شهري در ادبيات معاصر ايران دانسته‌اند. او از جمله نويسندگاني است كه در همان زمان حياتش مورد توجه شرق‌شناسان زيادي و از جمله ادوارد براون قرار گرفت. ادوارد براون در «تاريخ ادبيات ايران» به اختصار به جلد نخست رمان…

ادامه مطلب