رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نشر مهرگان خرد

«امید در تاریکی؛ تاریخ‌های ناگفته، احتمالات بی‌کران» اثر ربه‌کا سولنیت/ تاریخ‌های ناگفته، احتمالات بی‌کران

شاید روزهای زیادی بوده است که نه‌فقط من، بلکه یک جامعه دچار احساس گیر افتادن یا خفگی در فضای کشورشان را حس کرده باشند. احساسی که در آن شهروندان به‌واسطه اتفاقات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درگیر افسردگی بوده‌اند. وقتی به هم می‌رسیدند از اوضاع بد، شرایط نابسامان، دل‌مردگی‌ها و روزمرگی‌هایشان باهم صحبت کرده‌اند

ادامه مطلب