رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نشر چمشه

نگاهی به کتاب «گربه درون»/ هوشیار مجتبوی

«گربه‌ی درون» را می‌توان رمانی کوتاه و اپیزودیک دانست با موضوع کلی «گربه» که البته در هر قطعه مخاطب را با سوژه‌ای دیگر مواجه می‌کند. «گربه‌ی درون» از طرفی یک اعتراف نامه کوچک است: «گمان نکنم کسی بتواند حدیث نفسی به کلی صادقانه بنویسد. مطمئنم احدی تاب خواندنش را ندارد: گذشته‌ام رودخانه‌ای است شوم.»

ادامه مطلب