رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد «باشو غریبۀ کوچک» ساخته بهرام بیضایی

نگاهی تازه به «باشو غریبۀ کوچک» ساخته بهرام بیضایی

از آسمان بمب‌ می‌بارد، خانه‌ ویران می‌شود و پدر و مادر زیر آوار جان می‌بازند… پسر هراسان می‌دود، از انفجارها می‌گریزد، خود را به جاده می‌رساند، پشت کامیونی پنهان می‌شود و کامیون در دل جاده‌ها به جایی دور می‌رود. پسر ترس‌خورده و رنجور به خواب می‌رود و وقتی چشم می‌گشاید به جهان دیگری رسیده است…

ادامه مطلب