رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد تاریخ تجزیه ایران اثر هوشنگ طالع

عباس میرزا خائن بود نه قهرمان! / نگاهی متفاوت به جنگ های ایران روس

قرارداد ترکمنچای چرا باید یک ماده اش تضمین سلطنت عباس میرزا باشد؟ (در حالی که اگر هدف تضمین سلطنت در خاندان فتحعلی شاه بود باید از خاندان نام برده می شد نه فرد مشخصی به نام عباس میرزا). پس این نام آوردن، دادن پاداش خیانت به آقای عباس میرزا است.

ادامه مطلب