رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد تاریخ مذکر اثر رضا براهنی

تاریخ مذکر و رضا براهنی

مروری بر «تاریخ مذکر» رضا براهنی به مناسبت تجدید چاپ آن دوران تشتت فرهنگی «تاریخ مذکر»، کتابی است که رضا براهنی آن را در سال ١٣٤٨ نوشت؛ اما اولین چاپ آن در سال ١٣٥١ منتشر شد. پیش از انتشار کتاب، البته بخش‌هایی از آن در مطبوعات چاپ شده بود. این کتاب بعد از…

ادامه مطلب