رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد ترجمه های آثار مارسل پروست

در جست‌وجوی مترجمی خوب برای یک شاهکار / مارسل پروستِ ترجمه ناپذیر!

«در جست‌وجوی زمان از دست‌رفته» از آن رمان‌های دشوار سبک جریان سیال ذهن است که هر مترجمی جرات ندارد به سراغش برود. با این حال طی تقریبا یک قرن اخیر، سه مترجم به سراغ شاهکار «پروست» رفته و آن را به انگلیسی برگردانده‌اند.

ادامه مطلب