رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد دن آرام اثر شولوخوف

شولوخوف؛ راوی جنگ عشق و زمین

«اولین چیز در ارزیابی نویسنده این است که آثار او را باید خواند. اما مشکل می‌شود گفت که یک نویسنده خوب است یا بد. زمان،داور هنر است. زمان حتما خواهد گفت. اگر مردم عادی بخواهند یک اثر را بیش از یک بار بخوانند احتمالا نویسنده آن، نویسنده خوبی است.»

ادامه مطلب