رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد رمان بازدم اثر آنیتا یار محمدی

نگاهی به رمان بازدم اثر آنیتا یارمحمدی/ نسل سوخته

از ویژگی های رمان های نسلی، یکی اینکه همیشه رای بر برحق بودن یک نسل می دهند، یا در رد نسلی دیگر حرف می زنند. هنر اما نیازمند بی طرفی است و ادبیات نیازمند نویسنده بی طرف. کار جایی سخت می شود که نویسنده، بخواهد از نسل خودش بگوید:

ادامه مطلب