رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد رمان تقاص برادری نوشته ناصر نخزری‌مقدم

«تقاص‌ برادری» و جهانی پر از خشونت

«تقاص‌ برادری» و جهانی پر از خشونت نگاهی به  رمان تقاص برادری  نوشته ناصر نخزری‌مقدم                                                                                                                                                                                                     سعید بردستانی سیستمی که ناصر نخزری‌مقدم در رمان تقاص برادری- نشر آموت- تصویر می‌کند، برخاسته از جهانی است که آشوب و کابوس مشخصه بارز آن است. در چنین جهانی، نظم به آن معنای مألوف همیشگی معنا ندارد و…

ادامه مطلب