رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد «زندگی و زمانه مایکل ک» اثر جی. ام. کوتسی

«زندگی و زمانه مایکل ک» اثر جی. ام. کوتسی ز نگاه نادین گوردیمر

تمثیل عنصری بااهمیت و پرارزش در ادبیات تلقی می‌شود. منتقدان ادبی بر این باور بودند که این عنصر ادبی پالوده‌کننده‌ ریه‌های مخاطب از نمودهای فانی زندگی و پرکننده‌ آنها با دمی پر از عناصر والای زندگی است.

ادامه مطلب