رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد «سرش را گذاشت روي فلز سرد» اثر محمود حسینی زاد

گفت وگو با «محمود حسینی زاد» ؛ به همراه نقد کتاب تازه اش«سرش را گذاشت روی فلز سرد»

محمود حسینی زاد نویسنده و مترجم نام آشنای ایرانی که به واسطه ترجمه هایش مدال گوته را نیز بدست آورده، به تازه گی مجموعه داستانی منتشر کرده است. در ادامه خواننده خواننده گفتگویی با او درباره این کتاب و نقد آن هستیم.

ادامه مطلب