رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد فیلم «برداشت دوم از قضیه اول»

نگاهی به فیلم «برداشت دوم از قضیه اول» ساخته پویان باقرزاده

متأسفانه یکی از مشکلاتی که در مواجهه با فیلمی مثل «برداشت دوم از قضیه اول» پویان باقرزاده به آن برمی خوریم، الصاق عنوان «هنر و تجربه» به چنین فیلمی است؛ البته نه فقط به این فیلم، بلکه به تقریباً تمام فیلم های نامتعارف روایی و ساختاری سینمای ایران و تعریف کردن شان ذیل سینمای تجربی،…

ادامه مطلب