رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد فیلم «دندان مار» ساخته مسعود کیمیایی

شاهکارهای سینمای ایران (۱) دندان مار ساخته مسعود کیمیایی

یکی از آن فیلمها که مرگ ندارد، بهترین ساخته مسعود کیمیایی با فاصله نسبت به دیگر فیلمهای این دوره اش به جز سرب، فیلمی ست برای بارها دیدن. یکی از بهترین تصویر های اجتماعی گرایانه سینمای ایران در دهه شصت که بهترین شکلی عناصر سبکی سینمای کیمیایی را متاثر از دوران خود باز آفرینی کرده…

ادامه مطلب