رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد نمایشنامه طردشده اثر اوگوست استریندبرگ

اوگوست استریندبرگ و طردشده / فوران جنون

در وضعیت فعلی ادبیات ما، «طردشده» از شأنی استعاری نیز برخوردار است. در تطبیق مفهوم نبرد مغزها و دوگانه استریندبرگ با جریانِ غالب ادبیات ما، می‌شود گفت که نویسندگانی که منطقِ سیستم یا فضای موجود را پذیرفته‌اند و بیش از حد با دوران خود هم‌آیند هستند،

ادامه مطلب