رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد و بررسی آلبر کامو

یادداشتی درباره تلقی متأخران از ایده سادگی در آثار «آلبر کامو» / از سنگ و آسمان

ایده سادگی در آثار کامو، به هیچ‌ وجه ساده نیست. در سه دهه اخیر با کوشش هدفمندی روبه‌رو بوده‌ایم که ظاهرا خسته از پیچیدگی‌ها و ابهامات ادبیات مدرنیستی، در آثار کامو خصیصه‌ای را بازشناسی می‌کند که مقتضی زمانه ما است.

ادامه مطلب