رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد و بررسی «شازده احتجاب»

نقد و بررسی کتاب «شازده احتجاب»/ شازده احتجاب از منظر نظریه باختین

از جمله موضوعاتی که از دیرباز در مطالعات ادبی اهمیت داشته است و نظریه پردازان و منتقدان ادبی آن را بررسی کرده اند، علت ماندگاری برخی از آثار و میرایی بقیه در تاریخ ادبیات است. نگاهی گذرا به تاریخ ادبیات و بررسی آثار ادبی نوشته شده در برهه های زمانی مختلف، حکایت از آن می…

ادامه مطلب