رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد و بررسی نفرین زمین اثر جلال آل احمد

آل‌احمد و آیرونی

«خانم نزهت‌الدوله قد بلندی دارد و این خودش کم چیزی نیست. دماغش گرچه خیلی باریک است ولی ... ای ... بفهمی نفهمی میلی به سمت راست دارد. البته نه خیال کنید کج است. ابدا ... فقط یک کمی نمی‌شود گفت عیب بلکه همان کمی میل به سمت راست دارد.1» داستان‌های آل‌احمد با آیرونی همراه است، آیرونی…

ادامه مطلب