رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد و بررسی کتابِ «مشروطه ایرانی» اثر دکتر ماشا الله آجودانی

نقد و بررسی کتابِ «مشروطه ایرانی» اثر دکتر ماشاءالله آجودانی

جداي از انبوه آثار بي‌ارزش و كم به نام تاريخ‌پژوهي مشروطيت و تجدد در تاريخ معاصر ايران از در و ديوار منتشر شده و مي‌شود، در ميان معدود آثار ارزشمند پژوهشي، مشروطه ايراني نوشته دكتر ماشاء‌الله آجوداني را به‌رغم آنكه از امكان پاره‌اي كاستي‌ها و انتقادات وارد بر آن خالي نيست، اما به اعتبار دستاوردهاي…

ادامه مطلب