رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد کتاب تا سر زلف عروسان سخن اثر محمود دولت آبادی

بهترین متون منثور کلاسیک به انتخاب محمود دولت آیادی

این به‌گزین سخن پارسی به چند انگیزه فراهم آمد در گذر سالیان؛ نخست توجه بیشتر به نثر ــ نوشتار، دیگر توجه به شیوه روایی گزیده‌ها. دو دیگر نگاهکی هرچند گذرا به پراکنده‌هایی از تاریخ ــ اسطوره، همچنان که به ما رسیده است از برکت پژوهش اهل دانش و تحقیق

ادامه مطلب