رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نقد کتاب «ذهن اخلاقیِ» مارک هاوزر

دستور زبان جهانی اخلاق / نگاهی به کتاب «ذهن اخلاقیِ» مارک هاوزر

عواطف در جانوران اجتماعی، چه اهلی و چه وحشی، زیربنای بسیاری از امور روزمره زندگی است. صعود نیازمند انگیزه، خطر کردن و خصومت‌ورزیدن است در حالی که حفظ وضع موجود در گرو فرستادن پیام تمکین و ترس از بالادستان است. بسیاری از نخستی‌های غیرانسان و بعضی از غیرنخستی‌ها مانند دلفین، بز و کفتار پس از…

ادامه مطلب