رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نوشته های آیزایا برلین

نگاهی به تاریخ ضد روشنگری / نوشته ای از آیزایا برلین

یکی از نخستین جریان‌هایی که تأثیری مهم بر اندیشه‌ محافظه‌کاری در غرب داشت، جنبش‌ موسوم به ضدروشنگری بود. طرفداران این جنبش که اندیشمندان و فیلسوفان گوناگونی را در بر می‌گرفتند بر ایده‌های بنیادین روشنگری مبنی بر پیشرفت و امید انسان به آینده‌ای بهتر برپایه عقل محاسبه‌گر تردید روا می‌داشتند.

ادامه مطلب