رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نویسندگان ایرانی

نویسندگانی جهانی با تباری ایرانی

مارشا مهران سه چهار‌سال بیشتر هم نداشت که خانواده‌اش از ایران رفتند. رفتند آرژانتین و آنجا رستورانی زدند که دست‌مایه اصلی رمان مارشا مهران شد. به فارسی نمی‌نوشت، اما جالب است طعم طعام سرزمین مادری همچنان چاشنی کارش بود. در «آش انار» از «دلمه» دارد تا «زعفران ایرانی».

ادامه مطلب

نویسنده‌های ایرانی از تاریخ مصرف رمان ایرانی می‌گویند

آیا زیستن در جهانی که هر روز با مصرف‌گرایی و سرمایه‌داری عجین می‌شود ادبیات را نیز به ورطه مصرف‌گرایی خواهد کشاند؟ آیا رمان مُرده است. آیا ادبیات در این روزگار سرمایه‌داری به حاشیه رانده خواهد شد. آیا مصرف‌گرایی هنر و ادبیات را به ابتذال خواهد کشاند؟ چقدر ادبیات این توان را داراست که در مقابل…

ادامه مطلب