رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نگاهی به رمان «از پائولو کوئلیو متنفرم!» اثر حمید رضا امیدی سرور

نگاهی به رمان «از پائولو کوئلیو متنفرم!» اثر حمید رضا امیدی سرور

نوشته زیر برآیند دو نقدی‎ست که درباره رمان «از پائولوکوئلیو متنفرم!» نوشتم، این نوشته که برای کتاب ادبیات ماه تنظیم شد و در واقع فشرده دو نقد قبلی‎ست به اضافه دریافت‎های من در خوانش‎های بعدی این رمان، که گذشته از اینکه معتقدم مهمترین رمان یکی دو ساله اخیر است

ادامه مطلب