رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نگاهی به فیلم «دارکوب» ساخته بهروز شعیبی

معرف «تکنسین»ی نابلد/ نگاهی به فیلم «دارکوب» ساخته بهروز شعیبی

اگرچه هنوز زود است که به بهروز شعیبی، آن هم در سومین اثرش، لقب «ضدمؤلف» یا حتی «تکنسین» بدهیم اما واقعیت این است که آنچه در طول سه فیلم اخیر شعیبی از او مشاهده کرده ایم، سه درام نوعاً متفاوت با یکدیگر بوده است؛ چه از حیث خطوط داستانی و موقعیتی، چه از حیث نوع…

ادامه مطلب