رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: نگاهی به کتاب «امپراتور» اثر ريشارد کاپوشچینسکی

نگاهی به کتاب «امپراتور» اثر ریشارد کاپوشچینسکی/ حسن کامشاد

هرجا که بوی خطر به مشام می‌رسید حاضر بود، یکی از آن خبرنگارهای پر دل و جرأتی که سروکله‌اش در جاهایی پیدا می‌شد که خیلی از همکارانش یا جرأت رفتن به آنجا را نداشتند و یا اینکه ترجیح می‌دادند تا خطر گریبانشان را نگرفته جان خود را بردارند و بروند. با این اوصاف به عنوان…

ادامه مطلب