رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: هملت اثر شکسپیر

شکسپیر و هملت / رازهای ماندگاری یک شاهکار ادبیات نمایشی / محمد مهدی تابنده

در باب هملت بسیار گفته اند و بسیار شنیده ایم. اما به عقیده نگارنده مهمترین علت ماندگاری و اثربخشی هملت در ابتدا محتوای جهان شمول و پراهمیت آن و سپس فضاسازی ماهرانه و انطباق صد در صدی دیالوگ ها و شخصیت ها با فضای درام و حرف نویسنده است. حال به بررسی وجوه هر یک…

ادامه مطلب