رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: هگل

آرامش دوستدار

آنگاه نیچه، اینک فیلسوف دین گریز/ علی‌محمد اسکندری‌جو

این رنج نامه رقیق را چنان آهسته بخوانیم مبادا بشکند شیشه “سکوت” نویسنده اندیشمند؛ در این هنگامه فرهنگی که بسیاری معنای فلسفه و هدف آن را به درستی نمی دانند و نمی خواهند هم بدانند اما می خوانیم که آرامش دوستدار “فیلسوف” ایران است

ادامه مطلب

شیخ صوفیان سه ایدئولوژی مدرن / علی محمد اسکندری جو

هگل متکلم apologist و فیلسوف ممتاز آلمانی طی سی سال غور در فلسفه و الهیات “سه بار” به سوی خدا می رود و سرانجام می اندیشد که خدا هم ناگزیر از غیب است؛ خدایی که به احتضار افتاده و اندک اندک از هستی و تعالی transcendence تهی می شود

ادامه مطلب

نگاهی به کتاب «گفتگوی میان هگل و فیلسوفان اسلامی»/ دکتر علی غزالی‌فر

برخی گمان می‌کنند برای انجام تحقیقاتی تطبیقی در فلسفه، دانستن مجموعه‌ای از قواعد و نظریات کافی است. آن‌گاه دو فیلسوف یا دو فلسفه را گزینش کرده و آن مجموعه را بر آن دو، اعمال می‌کنیم. این امر بدین معناست که فلسفه تطبیقی یک روش کاملا مکانیکی است. اما این تلقی توهمی بیش نیست

ادامه مطلب

نگاهی به کتاب «ما و هگل»/ دکتر علی غزالی‌فر

هگل یک فیلسوفغربی است که به اروپامحوری اعتقاد دارد و در نهایت همه کمالات و ارزش‌های بشری را منحصر در ملت آلمان می‌داند. باورهای هگل به‌حدی پررنگ است که حتی بسیاری از متفکران اروپایی او را یک ناسیونالیست تمام‌عیار دانسته‌اند و فلسفه‌اش را تئوریزه‌کردن ناسیونالیسم، فاشیسم و حتی نژادپرستی دانسته‌اند

ادامه مطلب

هگل به روایت لوکاچ / محسن حکیمی

گئورگ لوکاچ در کتاب «هگل جوان» زندگی‌نامه فکری متفاوتی از هگل تدوین می‌کند. لوکاچ در این کتاب نشان می‌دهد که در عین برجستگی عناصر ایده‌آلیستی در فلسفه آغازین هگل، او بررسی مسائل اقتصادی را نیز به طور جدی در دستور کار خود داشته است. در ادامه بسط روش دیالکتیک را در فلسفه هگل توضیح می‌دهد…

ادامه مطلب

نسبت کیرکگور با هگل و مارکس / گفت‌و‌گو با صالح نجفی

کیرکگور را ضدهگلی‌ترین فیلسوف قرن نوزدهم و «مفهوم آیرونی» را هگلی‌ترین کتاب او می‌دانند. چگونه متفکری که همواره به ضدیت با هگل شهره است در نخستین اثرش تا این حد متأثر از هگل است؟

ادامه مطلب

پدیدارشناسی همچنان زنده و سرحال/ مروری بر «هگل و پدیدارشناسی روح» از «رابرت استرن»

کتاب «هگل و پدیدارشناسی روح» عنوان اثری از «رابرت استرن» است که توسط محمدمهدی اردبیلی و سید محمدجواد سیدی ترجمه و در سال جاری از سوی انتشارات ققنوس، روانه بازار شده است.

ادامه مطلب