رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «وسوسه» اثر واسلاو هاول

«وسوسه» اثر واسلاو هاول / علیه شر

نمایشنامه‌ای علیه شر واسلاو هاول نمایشنامه‌نویسی است با تجربه زیسته پرفرازونشیب؛ نویسنده‌ای از نسل آن‌ها که ترکش‌های حکومت کمونیستی در چکسلواکی به صورت‌های مختلف به آن‌ها اصابت کرد. آثار چنین نویسندگانی ناگزیر بازتاب‌دهنده شرایط سیاسی زمانه‌شان بود، گرچه نه لزوما تقلیل‌یافته به بازنمایی این شرایط. تجربه زیسته در کار آن گروه از این نویسندگان…

ادامه مطلب