رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «وقت جنگ، دوتارت را کوک کن» اثر یوسف قوجق

نگاهی به رمان «وقت جنگ، دوتارت را کوک کن»، نوشته «یوسف قوجق»

نا گفته پیداست که نوشتن رمان تاریخی افزون بر همه ویژگی هایی که برای نوشتن در دیگر گونه‌ها نیازاست، علاوه بر احاطه بر تاریخ پژوهش‌های دیگری را نیز طلب می کند که پرداختن به آنها از عهده حوصله و یا توان آن هر فردی بر نمی‌آید.

ادامه مطلب