رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: پرتو مهدی فر

«تانگوی شیطان» اثر کراسنا هورکای / پرتو مهدی فر

مفهوم زمان از دیر باز دغدغه ذهن بشر بوده و به اشکال مستقیم یا غیر مستقیم در ادبیات نمود پیدا کرده.”تانگوی شیطان”فرمی مدرن و خاص ازین مواجهه و انگاشت است که بیشتر با اندیشه نیچه در “بازگشت جاودانه “همخوانی دارد و با یک بدبینی ژرف و تردیدی رادیکال، وجود یک بنیان آبژکتیو را برای نظام…

ادامه مطلب

وانهادگی و طغیان / نگاهی به «زن در ریگ روان» اثر کوبو آبه / پرتو مهدی فر

با اطمینان می توان گفت نویسنده آوانگارد ژاپنی با دیدگاه فلسفی و اجتماعی ویژه و بکارگیری مهارتهای علمی و هنری اش موفق به خلق اثری شده که به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست . او با بهره گیری از المانهای بدیع و فضا سازی خلاقانه در قالب تفکرابزورد و…

ادامه مطلب

نگاهی به رمان «تصرف عدوانی» اثر لنا اندرشونپ / پرتو مهدی فر

داستان روایتِ استثمار احساسیِ زنی است در یک رابطه که برخلاف عنوان فرعی کتاب ، بیشتر به “توهمِ عشق” میماند تا عشق . کاراکتر اصلی ، “استر نیلسون ” شاعر و مقاله نویس ، با نگرشی دقیق و موشکافانه به پدیده های هستی می نگرد و اعتقاد دارد که جهان به عنوان…

ادامه مطلب