رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: پروندهخ فرانتس کافکا

کافکا منهای مخاطب / احمد آرام

'کافکا منهای مخاطب احمد آرام* مخاطب، در ابتدا، گم و ناپیدا است؛ همین که بخواهید به عنوان مولف، ناهوشیارانه، به جست‌وجویش بپردازید، بر شما مسلط خواهد شد. در داستان‌های عامه‌پسند (چه از نوع فخیمانه و چه معمولی)، مخاطب بر گرده مولف سوار است. از همین رو است که، در این روند، مولف حرفی برای…

ادامه مطلب