رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: پرونده آگوتا کریستوف

«آگوتا کریستوف»؛ ملکه حقایق هولناک / یک گفتگوی خواندنی

«کتابی هست که با آن فهمیدم دلم می‌خواهد چه نوع آدمی باشم: این کتاب «دفتر بزرگ»، نخستین قسمت از سه‌گانه آگوتا کریستوف است که قسمت‌های بعدی آن کتاب‌های «مدرک» و «دروغ سوم» هستند.

ادامه مطلب

از تازه های داستانی نشر مروارید

'بی سواد و فرقی نمی کند اثر آگوتا کریستوف رنجِ بودن «می‌خوانم. مثل یک بیماری است. هرچیزی که به دستم بیفتد یا به چشمم بخورد، می‌خوانم: روزنامه‌ها، کتابهای درسی، اعلان‌ها، تکه‌کاغذهایی که در خیابان پیدا می‌کنم، دستورهای آشپزی، کتاب‌های کودک. هرچیزی که چاپ شده باشد. چهار سال دارم. جنگ تازه شروع شده است. آن زمان،…

ادامه مطلب