رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: پرونده علی دشتی

زنان علی دشتی / محسن حاجی پور

علی دشتی زنی نداشت – نه به اعتبار برگ های سجلی، که به گواه صفحات تاریخ- اما در سه جلد داستانی اش زنانی اختیار کرده همه فتان و فتنه! دل مشغولی اش در سراسر داستان ها، داستان واره ها و ناداستان ها؛ عقده و مسئله «زن» است

ادامه مطلب