رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: پرونده لویی فردینان سلین

زشتی‌های پیدا و پنهان جنگ به روایت اثر تازه‌یاب لویی فردیناند سلین

لویی فردینان سلین یکی از غول‌های قرن بیستم بود که آثار درخشانی از جمله «سفر به انتهای شب»‌اش جزو مهم‌ترین آثار ادبیات جهان است. شصت سال پس از مرگ سلین (۱۹۶۱)، رمانی به نام «جنگ» از سلین منتشر شده که بار دیگر نام او را سر زبان‌ها انداخته است.

ادامه مطلب

«سفر به انتهای شب» اثر لویی فردینان سلین؛ شب با روز یکسان است… / آرش ربانی

لویی فردینان سلین رمان جاودانه‌اش، سفر به انتهای شب را در ۳۸ سالگی نوشت؛ در سال ۱۹۳۲٫ رمانی که به قول چارلز بوکفسکی بهترین کتابی است که در دو هزار سال اخیر نوشته شده است و به حق آن را یکی از قله‌های رفیع ادبیات داستانی در جهان می‌دانند

ادامه مطلب

«گفتگوهایی با پروفسور ایگرگ»؛ سیمای نجیبِ یک آنارشیست

«گفتگوهایی با پروفسور ایگرگ» با ترجمه مترجم کارکشته، افتخار نبوی نژاد یکی از کتاب های کوچک اما مهم این نویسنده است که برای اولین بار به سال ۱۹۵۵ منتشر شد. کتابی که برخی آن را رمان می دانند، برخی متنی روایی و برخی یک اثر جَدَلی.

ادامه مطلب

دسیسه‌های روشنفکرانی نظیر آندره مالرو، لویی آراگون یا آلبر کامو علیه آقای نویسنده! / به مناسبت ساگرد درگذشت سلین

پدر سلین کارمند بیمه بود. خود او پزشکی خواند و تا آخر عمر پزشک ماند. او در ۱۹۳۲ اولین رمانش “سفر به انتهای شب” را منتشر کرد و بسیار مورد تحسین جامعه ادبی قرار گرفت. اما قرار نبود سلین همچنان مورد ستایش باقی بماند. همه این ستایش‌ها پیش از این بود که کسی نوشته‌های او…

ادامه مطلب

نوشتن واقعیت / لویی فردینان سلین و دسته دلقک ها

«ایهاب حسن» در آغاز مقاله «ساد؛ زندان آگاهی»۱ می نویسد؛ «این ویژگی برخی از نویسنده هاست که تاریکی نهفته در رویاهایمان را پیش چشم گذارند و بدین سان دست به پیشگویی تاریخی بزنند. اینها همواره نویسندگانی نیستند که در نظر ما بالاترین ارج و احترام را دارند

ادامه مطلب

سلین، سلین است

سلین می‌گوید چیزها در آب خودبه‌خود شکسته و خمیده به نظر می‌آیند. حال اگر ترکه‌ای دستت باشد و بخواهی آن را در آب درست و صاف، همان‌طور که هست، نشان بدهی باید خمش کنی، حتی بشکنی‌اش و بعد آن را در آب فرو کنی تا این‌بار نه دیگر شکسته و خمیده، بلکه همان‌طور که هست…

ادامه مطلب