رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: پست مدرنیسم چیست؟

پست مدرنیسم چیست؟

در راستای ارائه تعریفی از پست‎مدرنیسم از میان گستره بحثهای‎ درباره آن، بحثهایی که در تفکرات از بسیاری جهات‎ امروزی پیش متنی، نقش مرکزی دارند، در اینجا تعریفی را که جیمز مورلی ارائه داده می‎آوریم. این، همان تعریفی است که در فهرست کنفرانس‎ الکترونیکی فرهنگ پست مدرن آمده است. *** در وهله نخست، پست مدرنیسم؟…

ادامه مطلب