رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی

امیدی که دریا را غرق می کند! / پیرمرد و دریا اثر ارنست همینگوی / محمد مهدی تابنده

پیرمرد و دریا نوشته ارنست همینگوی یک مبارزه جذاب و نفس گیر است میان پیرمرد و دریا! مبارزه ای که اهمیت هویت برنده و بازنده آن به شدت کمتر از خود مبارزه است. پس بهتر است برای درک بهتر این مبارزه به عمق دریا و ژرفای شخصیت پیرمرد نفوذ کنیم..

ادامه مطلب

وقتی کلیشه‌ها به ایده غالب بدل می شوند!

کلیشه‌ای همواره رایج وجود داشته، دارد و خواهد داشت که از فرط استعمال به ایده‌ای غالب بدل شده است. این کلیشه کماکان تنها آلترناتیو موجود برای رفع ابهام درباره هنرمند، قهرمان آفریننده است.

ادامه مطلب