رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: چطور کتاب بخوانیم

کمتر بخوانید ولی دوباره بخوانید/ چطور باید کتاب بخوانید؟

ما به درستی کتاب نمی‌خوانیم و کتاب‌خوانی را به نحو گزیده و با دقت کافی به انجام نمی‌رسانیم. باید کتاب‌ها را به گونهٔ متفاوت بخوانیم و برای این کار، چارچوب راهنما و پیشروی خود را به شما پیشنهاد می‌کنم.

ادامه مطلب