رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: چگونه از کتاب خود مراقبت کنیم؟

آدمها و کتابها / معرفی کتابی درباره شیوه های مراقبت از خود کتاب

آدمها برخوردهای مختلفی با کتابها دارند، برخوردهایی که گاه شکل عاشقانه هم پیدا می کنند. شاید باورکردنش برای برخی دشوار باشد اما اگر توجه کنیم که کتابها برای خود هویت دارند و هر چه این هویت منحصر به فردتر و جذاب‌تر میزان این دلدادگی بیشتر می شود. البته نکته بدیهی در این میان آن است…

ادامه مطلب