رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: کابوس سحرگاهی اثر فردریک دار

نگاهی به رمان کابوس سحرگاهی اثر فردریک دار

وقتی داستان پلیسی، گوتیک می‌شود و قاتل خود را نشان می دهد   «کابوس سحرگاهی» رمانی پلیسی از فردریک دار است که در میانه‌های خود، نقاب داستان گوتیک را به چهره می‌زند. از پس این نقاب وحشت انگیز است که شخصیت منفی داستان سر بر می‌آورد و خود را نشان می‌دهد.   رمان «کابوس سحرگاهی»…

ادامه مطلب