رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «کامچاتکا»، اثر مارسلو فیگراس

نگاهی به «کامچاتکا» نوشته مارسلو فیگراس

یادداشتی درباره «کامچاتکا» رمانِ مارسلو فیگراس با ترجمه بیوک بوداغی من‌هایی که ما بودیم امیر جلالی از ١٩٦٣ که خوان کارلوس اونگانیا با کودتای نظامی زمام امور آرژانتین را در دست می‌گیرد تا اواخر دهه ٨٠ خبری از دمکراسی نیست. اونگانیا به اسم «انقلاب آرژانتین» خونتای نظامیان را بر این کشور حاکم کرد.…

ادامه مطلب