رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: کاوه گوهرین

زندگی و زمانه «بهومیل هرابال»؛ پنجه در پنجه سانسور / کاوه گوهرین

بهومیل هرابال، یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان قرن بیستم چک، زاده ۱۹۱۴ میلادی است و کشور او چکسلواکی به سال ۱۹۱۸ از اتحاد ایالت‌های اسلووان باختری متعلق به امپراطوری اتریش – هنگری پدید آمد.

ادامه مطلب

نظارت دقیق تنهایی / زندگی و زمانه «بهومیل هرابال» / کاوه گوهرین

بهومیل هرابال(۱)، یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان قرن بیستم چک، زاده ۱۹۱۴ میلادی است و کشور او چکسلواکی به سال ۱۹۱۸ از اتحاد ایالت‌های اسلووان باختری متعلق به امپراطوری اتریش – هنگری پدید آمد.

ادامه مطلب

عطر ناب کتاب‌های پروگرس / یک خاطره‌نگاری از «کاوه گوهرین»

پروگرس در زمینه ادبیات کودکان هم فعال بود و کتابهای «ستارگان در زیر باران» و «یو – یو» از کوپرین، «مرد خشت زن» و «آواز خواندن گرگ» که با ترجمه قازاریان و دیگران چاپ می‌شدند از جمله انتشارات این موسسه بود. با فروپاشی نظام کمونیستی شوروی فعالیت بنگاه فوق را به شدت کاهش پیدا…

ادامه مطلب