رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «کودتاهای ایران» اثر سهراب یزدانی

نگاهی به کتاب «کودتاهای ایران»/ حمیدرضا امیدی‌سرور

در این کتاب در می یابیم که کودتاهای ایران در چه شرایطی از تاریخ به لحاظ سیاسی و اجتماعی رخ داده اند، سوای بیگانگان، در ایران نیروهای دخیل در این کودتاها کدام نیروها بودند و چه اهدافی را دنبال می کردند. شیوه کار آنها چه بوده و چقدر به روش های متعارف و قانونی پایبند…

ادامه مطلب

گزارشی از کتاب «کودتاهای ایران» آخرین اثر سهراب یزدانی / ساعت‌های غارت‌زده

در‌دست‌گرفتن حاکمیت با ابزار نظامی موضوع تازه‌ای نیست و تاریخی چند هزارساله دارد: از مصر و روم باستان تا ایران عصر ساسانی. اگرچه مداخله نظامیان در حاکمیت در‌ هزاران سال بارها تکرار شده، ماهیت مداخله‌های نظامی در اعصار کهن با نمونه‌های امروزی همان‌قدرتفاوت دارد که سپاه‌های باستانی با ارتش‌های نوین و مدرن.

ادامه مطلب