رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

برچسب: «گاماسیاب ماهی ندارد» نوشته حامد اسماعیلیون

نگاهی به رمان «گاماسیاب ماهی ندارد» نوشته حامد اسماعیلیون

«گاماسیاب ماهی ندارد» نوشته حامد اسماعیلیون از آثار شاخص سال گذشته بود، نقد نوشته شده توسط علی شروقی نیز از بهترین نقد ها براین کتاب. مطلب را بازنشر کردیم چون در تغییرات مد و مه امکان مطالعه آن نبود.

ادامه مطلب

نگاهی به رمان «گاماسیاب ماهی ندارد» نوشته حامد اسماعیلیون

پسری نوجوان، جعفرنام، برآمده از روستا، رنجدیده از ظلم اربابان، در آستانه انقلاب به صف انقلابیون می‌پیوندد؛ در جریان جنگ، تجربه می‌اندوزد و به فرماندهی، پخته و سردوگرم‌چشیده بدل می‌شود؛ فرماندهی که همزمان با فعالیت مسوولانه در رزم، عشق و صلح را در دل می‌پروراند. زنی به نام پوران؛ لبریز از شور زندگی، همیشه دلواپس مرگ…

ادامه مطلب